OŠ Brod Moravice, primila je financijsku pomoć REYN-Hrvatska i provela inicijativu ‘Škola roditeljstva’

Admin Novosti, Uzori i primjeri dobre prakse

„Škola roditeljstva“ je inicijativa s ciljem povezivanja obitelji i škole te unaprjeđivanja unutar obiteljskih odnosa kroz 5 radionica koje su provedene od siječnja do ožujka 2022. godine. Donosimo priču o inicijativi koju je napisala pedagoginja OŠ Brod Moravice, Tania Mulc.

ŠKOLA RODITELJSTVA-PREVENCIJA UNUTAR OBITELJI

Život svakog pojedinca pod utjecajem je različitih čimbenika kao što su okolina, obitelj, društvo… No, osim navedenoga vrlo važnu ulogu ima i škola. Zbog toga preventivni programi škole postaju ključni „alati“ u razvoju dobrobiti svakog pojedinca, utječući tako i na kvalitetu života. Razvoj kvalitetnog i sveobuhvatnog preventivnog programa stoga treba biti dio misije svake škole. Jačanjem zaštitnih čimbenika osigurava se temelj za optimalan razvoj i smanjivanje čimbenika rizika. Kada govorimo o učenicima u riziku, govorimo o identifikaciji na temelju čimbenika rizika od kojih se neki odnose na određene karakteristike obitelji. Stoga možemo zaključiti da kao neizostavan dio prevencije rizičnih ponašanja trebaju postati i obitelji pojedinaca.

ROMI U ZAJENDICI ŠKOLE BROD MORAVICE

Dio OŠ Brod Moravice su i obitelji romskoga podrijetla. Djeca Romi, sa svojim obiteljima, žive u siromaštvu, kao većina romske populacije u Hrvatskoj.

Teškoj situaciji dodatno pridonosi i sam položaj žene u obitelji. Žena nije emancipirana, izložena je dodatnoj diskriminaciji, što se odražava u odgoju djece i funkcioniranju obitelji. Nedostatna potpora, prerano odustajanje od škole te socijalna isključenost ujedno dovode i do korištenja odgojnih metoda koje nisu potpora optimalnom razvoju djeteta. Uključivanjem majki Romkinja u život škole i pružanje sustavne potpore preventivnim i drugim programima pomaže se u stjecanu određenih znanja i vještina ali i razbijanju stereotipije prema romskim zajednicama.

Projekt „Škola roditeljstva“ namijenjen je upravo majkama Romkinjama i njihovoj djeci. Potporu je pružila REYN- Hrvatska, mreža podrške Romskoj djeci, koja je svojom financijskom podrškom olakšala provedbu ovoga projekta.

Sam projekt osmišljen je putem radioničkih aktivnosti na kojima sudjeluju majke zajedno sa svojom djecom. Radionice između ostaloga za cilj imaju i razbijanje straha i nelagode roditelja od škole te žele razviti osjećaj da su u školi dobrodošli. Samim time jača se i suradnja između obitelji i škole te stvara povjerenje. Teme radionica su dio svakodnevice, te su usmjerene na teme komunikacije, discipline, emocija i međuljudskih odnosa. Aktivnosti su bile kreativne, psihoterapijske, individualne i suradničke. Na radionicama sudionice su imale mogućnost govoriti o svojim iskustvima, problemima i situacijama s kojima se svakodnevno susreću, a u njima se osjećaju nesigurno i osamljeno. Tijekom provedbe jedna od majki je izjavila: „Odgoj djece nije nimalo jednostavan, pogotovo kada se radi o njih sedmero. Nerijetko ostajem sama a djecom, bez podrške te se osjećam izgubljeno i nisam sigurna kako reagirati u određenim trenucima“ (A.I.). Druga majka je izjavila: „Nitko s nama prije nije razgovarao o određenim stvarima. Podrazumijevalo se da kada dobijemo dijete to je prvenstveno posao žene i znat će se sama s njime snaći. Nije bilo bitno radi li se o jednom djetetu ili više njih“.

Radionice su prilika i za majke da međusobno razmjene iskustva ali si i pruže podršku. Sudjelovanjem djece, iz prve ruke dobio se uvid u međuljudske odnose unutar obitelji te na taj način pružila podrška kroz primjere pozitivnih odgojnih metoda.

Uključivanjem školskog pedagoga, ravnateljice kao i vanjskih suradnika u život obitelji, pa makar i na kratko, sudionicama i njihovoj djeci pružila se prilika za stjecanjem znanja i vještina ali i osjećaj razumijevanja i podrške. Škola će nastaviti sa „Školom roditeljstva“ tijekom školskih godina, a s ciljem dodatnog razvoja povezanosti ali, preventivnog djelovanja ali i „razbijanja“ stereotipije spram romske populacije u zajednici.

Tania Mulc, mag.paed.