Važni linkovi i dokumenti

Ovdje ćete pronaći važne dokumente na kojima Mreža podrške romskoj djeci temelji svoje djelovanje, dokumente koji predstavljaju međunarodni i domaći zakonodavni okvir te izvještaje i preporuke temeljene na istraživanjima.

 

Nacionalna strategija za uključivanje Roma (2013. - 2020.)

 

Akcijski plan Desetljeća za Rome (2005. - 2015.)

 

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/1997)

 

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08)

 

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02)

 

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00)

 

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 56/00)

 

Konvencija o pravima djeteta

 

Atlas romskih naselja Međimurske županije - UNDP

Preporučite članak: