Članstvo Mreže podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska – 11. 11. 2016.

Main_broj_clanova_11-11-2016 Od svojeg pokretanja u veljači 2014. do 11. 11. 2016. Mreža podrške romskoj djeci je okupila 300 članova, što individualnih, što institucionalnih. U ovom članku možete naći rezultate najnovije analize članstva.

U dvije godine i deset mjeseci djelovanja, Mreža podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska okupila je ukupno 300 članova. Od tih 300 članova, 261 je individualnih članova, a 39 institucionalnih. Kao i pri zadnjoj analizi članstva (http://www.reyn-hrvatska.net/o-nama/o-clanstvu-mreze-podrske-romskoj-djeci-reyn-hrvatska) zanimali su nas neki pokazatelji koji bi nam pomogli bolje razumjeti strukturu članstva, a sažeti rezultati analize su sljedeći:

  • Članstvo u mreži je velikom većinom individualno (87%), a manji je udio institucionalnih članova (13%). Pritom je najveći broj punih individualnih članova (60%).
  • U članstvu je više članica (77%), nego članova (23%).
  • Gledajući individualno članstvo, najviše je članova koji rade u osnovnim školama, njih 55%. Sljedeći su članovi iz organizacija civilnog društva, kojih je 21%, a zatim iz vrtića (12%). Jednak udio, po 6% je članova iz dvije kategorije – vlasti i onih iz kategorije „ostalo“ (kategorija uključuje različite profile poput novinara, nezaposlenih osoba i drugih).
  • Među institucionalnim članovima, najviše je članica iz organizacija civilnog društva (39%). 33% udjela u članstvu su osnovne škole, a 18% vrtići. 5% članova je iz institucija vlasti.
  • Među individualnim članstvom, 78% članova djeluje u formalnom sistemu odgoja i obrazovanja, dok njih 22% radi u nekim ostalim granama (najčešće su to neformalni oblici odgoja i obrazovanja, akademske i istraživačke institucije, te institucije vlasti). Od 78% zaposlenih u formalnom odgoju i obrazovanju, prednjače učitelji s 34% udjela u članstvu, a slijede ih stručni suradnici (10%), odgajatelji (10%), ravnatelji (9%) i pomagači u nastavi (5%).
  • 71% članova radi s djecom starijom od 7 godina, dok njih 29% radi s djecom u rasponu od 0-6 godina.
  • Prema broju djece s kojom rade, prednjače članovi koji rade s grupama od 11-20 djece (njih 26%), slijede ih manje grupe od 0 do 10 djece (21%) i veće grupe od 21 do 30 djece (19%). 10% članova radi s grupama od 31-50 djece. U velikim grupama, iznad 50 djece, radi 24% članova – 5% njih u grupama od 51 do 100 djece, a čak 19% u grupama većim od 100 djece. Ovdje napominjemo da su to prvenstveno institucionalni članovi poput vrtića ili škola koji su onda ovdje navodili ukupan broj romskih učenika koji pohađaju te institucije.

 

Individualno članstvo - PUNI članovi

Individualno članstvo - PRIJATELJI

Institucionalno članstvo - PUNI članovi

Institucionalno članstvo - PRIJATELJI

Preporučite članak: