Manifest REYN-a

Main_main_main_osnaz_kut_8

Mi smo:

 

·         Mreža praktičara iz romske zajednice, zajednice Putnika i drugih zajednica koje rade s romskom djecom i djecom Putnicima te njihovim obiteljima i zajednicama. Aktivni smo

 

u 18 zemalja i širimo se i dalje;

 

·         Otvorena i inkluzivna zajednica učenja profesionalaca, paraprofesionalaca, odgojno-obrazovnih djelatnika, zdravstvenih djelatnika koji rade s djecom rane dobi te zagovornika prava djece i prava Roma;

 

·         Posvećeni promicanju i osiguravanju kvalitetnih, inkluzivnih i interkulturalnih razvojnih mjera i usluga u ranom djetinjstvu u predškolama, vrtićima, osnovnim školama, centrima zajednice, obiteljskim centrima, socijalnoj službi i službama za prava djece, zdravstvenim ustanovama i programima kućnih posjeta;

 

·         Predani promicanju antidiskriminacije, poštivanja i uvažavanja raznolikosti i različitosti, tolerancije i jednakosti u profesionalnoj praksi;

 

·         Promicatelji ravnopravnosti u dostupnosti visokokvalitetnih programa ranog razvoja za djecu iz romskih obitelji i obitelji Putnika;

 

·         Aktivni u razvoju mjera i usluga za romsku djecu i djecu Putnike te njihove obitelji koje potiču pravo na izbor, nenasilje i solidarnost unutar zajednice.

 

 

Mi vjerujemo:

 

·         Da smo jači kad radimo zajedno. Zajedno možemo stvoriti bolje prilike za uključivanje romske djece i djece Putnika i njihovih obitelji u kvalitetne programe ranog razvoja;

 

·         Da je rano djetinjstvo razdoblje života u kojem postoji veliki potencijal za promjenu trenutne i buduće situacije romske djece i djece Putnika;

 

·         Da djeca napreduju i rastu kad se potiču njihove sposobnosti i kapaciteti kroz kvalitetne i inkluzivne službe u ranom djetinjstvu, neovisno o njihovom etničkom podrijetlu;

 

·         Da se ni jedno dijete ne bi trebalo suočiti s izazovima zbog socijalne nejednakosti, ekonomske isključenosti, rasnih predrasuda i kulturne marginalizacije kroz koje romska djeca i djeca Putnici prolaze u mnogima od zemalja u kojima žive;

 

·         Da smo svi mi, kao praktičari u području ranog dječjeg razvoja, nositelji promjene prema pravednijem i ujednačenijem društvu za sve, u kojemu se svi članovi poštuju i smatraju jednako vrijednima;

 

·         Da kao praktičari u području ranog dječjeg razvoja imamo moć i odgovornost napraviti pozitivnu promjenu u životima romske djece i djece Putnika te njihovih obitelji;

 

·         Da bi romska djeca i djeca Putnici trebali imati visoko samopoštovanje i  samopouzdanje: trebala bi biti ponosna na ljepotu romske kulture i kulture Putnika te na svoj romski identitet i identitet Putnika.

 

Predani smo:

 

·         Razvoju profesionalizma i osjećaja pripadnosti među svim praktičarima u području ranog razvoja koji rade s romskim zajednicama i zajednicama Putnika;

 

·         Promicanju najboljih interesa svakog djeteta i obitelji kroz razvoj inkluzivne prakse i promicanje pristupa usmjerenih protiv predrasuda u ranom djetinjstvu;

 

·         Stvaranju, razvijanju, istraživanju i dijeljenju inovativnih praksi, kritičkih rješenja i konstruktivnih pristupa koji dokazuju da pružatelji zdravstvenih, socijalnih i obrazovnih mjera i usluga (uključujući njegu institucionalizirane djece u lokalnoj zajednici) mogu biti prijateljski raspoloženi prema romskoj djeci i djeci Putnicima te njihovim obiteljima, te im iskazivati dobrodošlicu.

 

·         Propitivanju i mijenjanju postojeće profesionalne prakse u programima ranog dječjeg razvoja koji prečesto vode do isključenja i diskriminacije (uključujući segregaciju) na temelju razlika, te promicanju uvažavanja raznolikosti, jednakosti i inkluzije za sve;

 

·         Omogućavanju romskim obiteljima i obiteljima Putnika te njihovoj djeci da profesionalci, donositelji odluka i političari čuju njihov glas;

 

·         Slavljenju uspjeha naših članova i razvijanju međusobne podrške u profesionalnom razvoju.

 

U našoj mreži ćemo:

 

·         Sagraditi mostove i razviti partnerstva među praktičarima koji imaju ova ili slična uvjerenja;

 

·         Promicati najbolje prakse u radu s obiteljima Roma i Putnika te njihovim zajednicama;

 

·         Zagovarati inicijative koje podupiru i osnažuju romske roditelje i roditelje Putnike;

 

·         Dijeliti svoje iskustvo o preprekama i prilikama kako bismo učili jedni od drugih;

 

·         Podupirati profesionalni razvoj praktičara, promovirati cjeloživotno učenje;

 

·         Razvijati zagovaračke vještine među praktičarima koji rade s romskim zajednicama i zajednicama Putnika kako bi bili u mogućnosti založiti se za sebe;

 

·         Osnažiti članove kako bi se njihovi glasovi čuli nacionalno i globalno.

 

 

Dosta je izgubljenih generacija djece Roma i Putnika!

 

REYN je pod pokroviteljstvom International Step by Step Association (ISSA) u partnerstvu s romskom inicijativom „Kopaci“ iz programa ranog djetinjstva Instituta Otvoreno društvo.

 

Mreža podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska djeluje u okviru međunarodne i koordinirana je od strane Pučkog otvorenog učilišta Korak po Korak

Preporučite članak: