Strateški dokumenti Mreže

Mreža podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska izradila je dva važna dokumenta koja usmjeravaju njezino djelovanje - Strategiju za razdoblje 2014. - 2017. te Zagovaračku strategiju u razdoblju trajanja projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda za razdoblje 2014 - 2016. Dokumenti strategije su dostupni putem dolje navedenih linkova.

 

Strategija Mreže podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska za razdoblje 2014. - 2017.

Zagovaračka strategija u razdoblju trajanja projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda za razdoblje 2014 - 2016. 

Preporučite članak: