Nova prilika za profesionalno usavršavanje preko međunarodne mreže REYN

Main_osn_ms_17 Od 8. do 10. lipnja 2015. održat će se edukacija “Stvaranje prilika za uspjeh – višejezično okruženje za djecu Rome“, u Leidenu, Nizozemska u organizaciji međunarodne mreže REYN koju koordinira International Step by Step Association (ISSA)

Zadovoljstvo nam je najaviti edukaciju u organizaciji međunarodne mreže REYN pod nazivom “Stvaranje prilika za uspjeh – višejezično okruženje za djecu Rome“ koja će se održati u Leidenu, Nizozemska od 8. do 10.lipnja 2015. Edukacija će se provoditi na engleskom jeziku.

Edukacija je namijenjena članovima međunarodnog REYN-a, prije svega djelatnicima u području ranog djetinjstva koji rade s djecom iz romskih zajednica te predstavnicima nacionalnih i lokalnih obrazovnih vlasti. Osim navedenog, kako biste sudjelovali na ovoj edukaciji, potrebno je da budete član međunarodnog REYN-a.

Još jednom napominjemo kako članstvo u nacionalnoj mreži REYN-Hrvatska ne znači automatski i članstvo u međunarodnom REYN-u. Stoga, ukoliko još niste učlanjeni u međunarodni REYN, potrebno je da se učlanite putem ovog linka što je prvi korak u prijavi za ovu edukaciju. Ukoliko imate problema s prijavom, pošaljite mail s tom informacijom na membership@issa.nl 

Troškovi smještaja, obroka i putovanja vezani za edukaciju bit će pokriveni od strane partnerske organizacije International Step by Step Association (ISSA).

Ova poveznica će Vas usmjeriti na dokument s opisom edukacije te prijavni obrazac za edukaciju kojega je potrebno popuniti (nakon što ste se učlanili u međunarodni REYN – osim ako već niste član/ica) i poslati emailom koordinatorici međunarodnog REYN-a gđi Zorici Trikić na adresu ztrikic@issa.nl 

Rok za prijavu je 15. travnja 2015. – bit će razmatrane isključivo prijave članova međunarodnog REYN-a, poslane mailom do ovog roka.

Preporučite članak: