Vidiš li me? Dikhes lji man? Da li m vez?

Main_p_20140928_152352 Škole i romske organizacije pokreću zajedničku kampanju za poboljšanje položaja romske djece u području odgoja i obrazovanja

U Tuheljskim Toplicama su se od 26. do 28. rujna 2014. okupili učitelji, romski pomagači i stručni suradnici, te članovi romskih zajednica,kako bi istraživali načine javnog zagovaranja prava romske djece na kvalitetanodgoj i obrazovanje. Svi sudionici, koji dolaze iz različitih krajeva Hrvatske (Međimurja, Slavonije, Istre, Zagreba i Rijeke) članovi su Mreže podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska, koja je do sada okupila preko 100 individualnih i institucionalnih članova. 

Romska djeca nalaze se u nepovoljnijem položaju za uspješno školovanje i uključivanje u društvo. Prema Izvješću organizacija civilnog društva o provođenju Nacionalne strategije za uključivanje Roma u 2012. i 2013., broj romskih učenika osnovnih škola u posljednjih osam godina povećao se za više od pet puta, no i dalje mnogi od njih napuštaju školu u dobi od 15 godina ne završivši osnovnu školu.

Članovi Mreže REYN-Hrvatska pokreću zajedničke zagovaračke kampanje i akcije koje će započeti u sljedećih nekoliko mjeseci, a bit će usmjerene na teme poput socijalne isključenosti, primjerenog poučavanja djece kojoj je hrvatski drugi jezik, te povećavanje obrazovnih rezultata. Mreža REYN tako povezuje one koji direktno brinu o romskoj djeci– učitelje, stručne suradnike, romske asistente i članove romske zajednice – kako bi se osnažili kroz međusobno učenje i podršku. 

"Ovo događanje me osnažilo, jer sam naučila novetehnike koje će mi pomoći u zagovaranju prava djece. Pokrenut ćemo akciju na razini škole i područja s kojega dolaze naša djeca, koja će se usredotočiti na važnost zadržavanja djeceunutar sustava odgoja i obrazovanja. Dok su djeca unutar toga sustava, ona su barem djelomice zaštićena. Onaj trenutak kada ispadnu iz sustava, ona su posve nezaštićena, posebice djevojčice.", istaknula je Dubravka Novosel-Guszak iz Osnovne škole Dr. Vinka Žganca iz Zagreba.

Mreža podrške romskoj djeci REYN-Hrvatska osnovana je u veljači 2014. i okuplja institucionalne i individualne članove koji rade s romskom djecom, obiteljima i zajednicama s područja čitave Hrvatske. Aktivnosti Mreže koordinira nevladina ustanova Pučko otvoreno učilište 'Korak po korak'. Rad Mreže financiran je sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Ukoliko radite direktno s romskom djecom, obiteljima ili zajednicom, pozivamo Vas da postanete punim članom Mreže. Ukoliko podržavate cilj poboljšanja položaja romske djece u odgoju i obrazovanju, pozivamo Vas da postanete prijateljem Mreže REYN-Hrvatska. Za detaljnije informacije i mogućnosti učlanjivanja pošaljite upit na adresu reyn@korakpokorak.hr

Preporučite članak: