Istraživanje Socijalno uključivanje romske nacionalne manjine u ranom djetinjstvu (Roma Early Childhood Inclusion – RECI +) za Hrvatsku

Ispitivanjem raspoloživih podataka izvještaj RECI+ određuje prioritetna pitanja u području politka vezanih za rano djetinjstvo koje se provode u odnosu na obitelji i djecu rane dobi romske nacionalne manjine. Izvještaj predlaže niz preporuka za obuhvatnije i inkluzivnije usluge za rano djetinjstvo te nudi jasan program djelovanja za hrvatsku Vladu i druge ključne agente.

Serija istraživanja "Socijalno uključivanje romske nacionalne manjine u ranom djetinjstvu (Roma Early Childhood Inclusion – RECI)" zajednička su inicijativa agencija pokroviteljica: Inicijative Roma „Kopaçi” u Programu za rano djetinjstvo (ECP) Fondacije Otvoreno društvo (OSF), Fonda za obrazovanje Roma (REF) i UNICEF-a.

Glavni autori izvještaja o istraživanju koje je provedeno u Hrvatskoj su članovi istraživačkog tim iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i internacionalni konzultanti OSF-a. Samu provedbu istraživanja koordiniralo je Pučko otvoreno učilište "Korak po korak". Pet naselja obuhvaćenih istraživanjem uključuju Kozari puteve, Capraške poljane, Parag, Dardu i Vodnjan/Galižana.

Cilj izvještaja RECI+ za Hrvatsku jest pomoći nadležnim vlastima u osiguravanju neometane i ravnopravne dostupnosti kvalitetnih usluga odgoja i obrazovanja u ranom djetinjstvu romskim obiteljima, te zagovaranje utemeljeno na vjerodostojnim podacima potkrijepljenim istraživanjem. Rast usluga posvećenih ranom djetinjstvu u zemljama srednje i istočne Europe (SIE) te jugoistočne Europe (JIE) pruža jedinstvenu priliku za suradnju između ključnih državnih institucija, nadležnih vlasti, većinskog stanovništva i manjinskih zajednica.

Izvještaj RECI+ na hrvatskom jeziku preuzmite OVDJE

English version of RECI + report

Preporučite članak: