Naši članovi

Članovi mreže REYN-Hrvatska su učitelji, odgajatelji, pomagači, institucije, nevladine i druge organizacije i pojedinci u području odgoja i obrazovanja romske djece.

TEMELJNO UVJERENJE

Kocka Sva djeca imaju pravo na jednak pristup kvalitetnom odgoju i obrazovanju.
Kocka Vjerujemo da smo svi, i pojedinci i institucije, odgovorni da im to omogućimo.
Kocka Zato trebamo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo uklonili prepreke koje romskoj djeci onemogućuju uspješno školovanje i uključivanje u društvo.

NAŠI CILJEVI

Kocka

Omogućiti djeci sudjelovanje u kvalitetnom odgojno-obrazovnom procesu kroz daljnji razvoj profesionalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika, te osnaživanje institucija, obitelji i zajednica.

Kocka Osigurati najbolje prilike za razvoj i učenje djece i mladih Roma.

NOVOSTI

Međunarodna REYN mreža

Međunarodna Mreža podrške romskoj djeci je europska zagovaračka mreža koja promiče pristup kvalitetnom razvoju i obrazovanju za djecu Rome i Putnike, te profesionalizam u službama koje se bave djeci i bolju zastupljenost Roma i Putnika među profesionalcima.

Centar igre i knjižnica igračaka ‘Krenimo zajedno’ u Sisku

U okviru međunarodnog projekta ‘TOY for inclusion’, (TOY je skraćenica od eng. ‘Together Old and Young’, Zajedno odrasli i djeca) kao jedan od oblika neformalne podrške razvoju i učenju djece i njihovih obitelji, u Sisku je, uz vodstvo Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak i u partnerstvu s Gradom Siskom, otvoren Centar igre (eng. Play Hub) ‘Krenimo zajedno’. Slični su centri otvoreni u još šest evropskih zemalja u kojima također djeluje REYN mreža: Belgiji, Italiji, Latviji, Mađarskoj, Slovačkoj i Sloveniji. Projekt se odvija pod vodstvom organizacije iz Nizozemske International Child Development Initiatives (ICDI). Centar igre mjesto je gdje djeca mogu sudjelovati u različitim kreativnim, zanimljivim aktivnostima s drugom djecom i odraslima i gdje članovi njihovih obitelji mogu dobiti informacije o odgoju djece, njihovom zdravlju učenju i razvoju te gdje mogu susresti članove drugih obitelji i stručnjake. U prilogu se nalazi ‘Vodič za uspješnu implementaciju’ nastao na temelju iskustava nastalih kroz jednogodišnji rad Centra u Hrvatskoj i drugim zemljama.

Preuzmite vodič za uspješnu implementaciju

REYN – Hrvatska dio je međunarodne mreže Romani Early Years Network (REYN)
Aktivnosti mreže REYN-Hrvatska koordinira Pučko otvoreno učilište Korak po Korak
REYN na Facebooku