Besplatne E-slikovnice “Bursunsul i Paskualina”, “Dora i naočale” i “Naranče za sve”

Admin Publikacije REYN Hrvatska, Resursi

E-slikovnice “Bursunsul i Paskualina”, “Dora i naočale” i “Naranče za sve”integriraju zvuk čitanog teksta slikovnice s vizualnim podražajem isticanja riječi koja biva čitana

U sklopu programa ‘Krenimo zajedno’ koji provodi Ured UNICEF-a za Hrvatsku u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem ‘Korak po korak’, predstavljamo Vam tri e-slikovnice, važan medij za učenje hrvatskog jezika i pomoć u svladavanju čitanja.

E-slikovnice integriraju zvuk čitanog teksta slikovnice s vizualnim podražajem isticanja riječi koja biva čitana, a sve kroz tri slikovnice prilagođene djeci iz Reading Cornera International Step by Step Associationa. Radi se o slikovnicama „Bursunsul i Paskualina”, „Naranče za sve” i „Dora i naočale”, a sve tri je moguće preuzeti na web stranici Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak, klikom ovdje. Pronaći ćete i druge korisne resurse. Uživajte u čitanju!