Brošura ‘SVAKI KORAK JE VAŽAN – zajedno za svako dijete i obitelj’

Admin Publikacije REYN Hrvatska, Resursi

Brošura ‘SVAKI KORAK JE VAŽAN – zajedno za svako dijete i obitelj’ na objedinjen i slikovit način opisuje iskustva djece romske nacionalne manjine i njihovih obitelji opisana u rezultatima istraživanja ‘Socijalno uključivanje romske nacionalne manjine u ranom djetinjstvu (Roma Early Childhood Inclusion – RECI +) za Hrvatsku’ (2015.) te opisana kroz osobna svjedočanstva dobivena tijekom višegodišnjeg djelovanja mreže za podršku djeci Romima, REYN Hrvatska.

Brošura ‘SVAKI KORAK JE VAŽAN – zajedno za svako dijete i obitelj’ na objedinjen i slikovit način opisuje iskustva djece romske nacionalne manjine i njihovih obitelji opisana u rezultatima istraživanja ‘Socijalno uključivanje romske nacionalne manjine u ranom djetinjstvu (Roma Early Childhood Inclusion – RECI +) za Hrvatsku’ (2015.) te opisana kroz osobna svjedočanstva dobivena tijekom višegodišnjeg djelovanja mreže za podršku djeci Romima, REYN Hrvatska.

Koraci unazad, opisuju institucionalizirane postupke koji otežaju već ionako tešku životnu situaciju u kojoj se nalaze djeca koja žive u teškim životnim uvjetima i njihove obitelji.

S druge strane, ukazujemo i na one postupke i procedure, a često se radi o malim ali značajnim koracima unaprijed, koji unapređuju kvalitetu života djece i drugih članova njihovih obitelji i tako ih dovode u ravnopravniji položaj u društvu.

Nadamo se da će ova brošura poslužiti pojedincima i institucijama za informiranje, promišljanje i propitivanje vlastite prakse, u raspravama i planiranjima za unapređenje sustava pružanja cjelovite kvalitetne usluge djeci i obiteljima koji žive u teškim životnim uvjetima. Namjera nam je bila, nikoga ne osuđujući, kritički propitati odnose, procedure i načine rada s djecom i obiteljima koji žive u teškim životnim okolnostima i jasno poručiti da je SVAKI KORAK VAŽAN!