‘DAJ PET! – DĂ-M ŚINŚ!’ (MZOS)

Admin Projekti

Projekt ‘DAJ PET! – DĂ-M ŚINŚ!’ proveli smo u suradnji s Udrugom ‘Sfera’ iz Čakovca kao nositeljem projekta i OŠ Kuršanec iz Kuršanca. Cilj programa bio je razviti izvannastavni program za očuvanje kulture i jezika Roma Bajaša ‘Daj pet, Dă-m śinś’ u osnovnim školama.

Glavni cilj razvijenog programa je da učenici Romi Bajaši njeguju pozitivan identitet:

  • usavršavajući bajaški rumunjski jezik i učeći o bajaškom rumunjskom jeziku
  • upoznajući važne događaje, pojedince i pojave iz romske povijesti.

Provedene aktivnosti:

  • izrada kurikuluma
  • prijelom, dizajn, lektura udžbenika za djecu
  • provedba edukacije voditelja programa bajaškog rumunjskog jezika za djecu kao izvannastavne aktivnosti
  • izrada modula za edukaciju voditelja programa bajaškog rumunjskog jezika za djecu kao izvannastavne aktivnosti.

Autori izrađenih materijala su Bernarda Novak, Vesna Perhoč, Vesna Marjanović, Elvis Kralj i dr. sc. Petar Radosavljević, a suradnik na projektu bio je dr. sc. Danijel Vojak.