KVALITETNO OBRAZOVANJE ZA ROMSKU DJECU (QUALITY EDUCATION FOR ROMA CHILDREN, IPA 4.1.2.2.02.01.C26)

Admin Projekti

Pučko otvoreno učilište ‘Korak po korak’ je u godinama 2013./2014./2015. u partnerstvu s Osnovnom školom Orehovica iz Orehovice i Osnovnom školom Tomaša Goričanca iz Male Subotice provelo projekt ‘Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu’. Osim u partnerskim školama, projekt se provodio u još četiri škole iz Međimurske županije: OŠ Vladimira Nazora iz Pribislavca, OŠ Mursko Središće iz Murskog Središća, OŠ Jože Horvata iz Kotoribe i OŠ Kuršanec iz Kuršanca. Ukupna vrijednost je 157.664 EUR, a 95% je sufinanciran od Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Cilj ovog projekta bio je unaprijediti kvalitetu obrazovanja za svu djecu koja pohađaju spomenute škole, a poseban naglasak bio je na podršci odgojno-obrazovnim djelatnicima u poučavanju romske djece.

Aktivnosti su uključivale edukacije iz pristupa usmjerenog na dijete, razvoja školskog kurikuluma koji reflektira multikulturalno okruženje u kojemu djeluju školske zajednice i poučavanja djece kojoj hrvatski nije prvi jezik. Učiteljima je tijekom projekta pružana kontinuirana mentorska podrška od strane sustručnjakinja. 30 učionica opremljeno je primjerenim namještajem i didaktikom s ciljem pridonošenja stvaranju poticajnog okruženja za učenje i razvoj. U okviru projekta tiskan je priručnik za odgojno-obrazovne djelatnike ‘Obrazovanje za društvenu pravdu’. Organizirana je završna konferencija.

Ugovorna vrijednost: 157.663,98 EUR,

Trajanje: 21.8.2013. – 20.2.2015.