Priručnik “Obrazovanje za društvenu pravdu”

Admin Publikacije REYN Hrvatska

Priručnik je nastao kao rezultat projekta ‘Kvalitetno obrazovanje za romsku djecu’ koji je Pučko otvoreno učilište ‘Korak po korak’ uz financijsku podršku EU provodilo tijekom školskih godina 2013./2014. i 2014./2015 u šest međimurskih osnovnih škola. Cilj ovog projekta bilo je unapređenje kvalitete poučavanja u skladu s filozofijom usmjerenom na dijete kako bi se djeci koja dolaze iz ranjivih skupina, a posebno se to odnosi na djecu romske nacionalnosti, pružile jednake šanse za visoka školska postignuća.

Ovaj priručnik govori o načinima kako učitelji mogu u svakodnevnoj praksi provoditi načela kurikuluma i kako kroz obrazovanje možemo graditi pravednije društvo koje će brinuti o tome da sva djeca imaju jednake mogućnosti za obrazovanje i da se istinski poštuje svako dijete i njegovo dostojanstvo, neovisno o njegovom porijeklu. U priručniku su pojašnjeni pojmovi koji se tiču interkulturalizma, kulture, identiteta, a dani su i konkretni primjeri aktivnosti koje se mogu raditi s djecom u razredu.

 

Prvo poglavlje priručnika moguće je preuzeti na sljedećoj poveznici:

www.korakpokorak.hr/upload/vijesti/2015/02/prirucnik-obrazovanje.pdf