Projekt (O)DRŽI KORAK

Admin Projekti

Ciljevi projekta su promocija uključivog i pravednijeg društva koje poštuje kulturnu raznolikost Roma i stvara jednake mogućnosti za integraciju u društvo te pridonijeti boljim mogućnostima djece i mladih Roma da se kvalitetno obrazuju i integriraju u društvo u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Ciljane skupine ovog projekta su:

  • Učenici razredne nastave (1. – 4. razred). Predviđeno je sudjelovanje oko 240 učenika iz Osnovne škole Frana Koncelaka iz Drnja i oko 60 učenika Osnovne škole Antuna Nemčića Gostovinskog iz Koprivnice, i
  • Oko 30 učitelja razredne i predmetne nastave te stručnih suradnika iz gore navedenih škola.

Kako bi se realizirali ovi ciljevi i uključili predviđene ciljane skupine ovog projekta, predviđene su aktivnosti koje će provoditi partneri na projektu.

Pučko otvoreno učilište ‘Korak po korak’ će za učitelje razredne nastave i druge dionike uključene u odgoj i obrazovanje djece na području županije održati sljedeće edukacije:

‘Živjeti različitosti – obrazovanje za društvenu pravdu’ četverodnevna je edukacija koja ima za cilj uvidjeti kako sve stupamo u socijalne odnose te osvještavanje osobnih stereotipa i predrasuda kao ograničenja osobnog i profesionalnog rasta. Također je cilj uvidjeti kako socioekonomske startne pozicije utječu na obrazovanje, zaposlenje i kasniji uspjeh u životu i kako to prevladati.

‘Odgoj za različitosti i poučavanje djece kojoj hrvatski nije prvi jezik’ dvodnevna je edukacija koja ima za cilj razvoj kompetencija učitelja za stvaranje multikulturalnog okruženja za učenje i za poučavanje djece kojoj hrvatski nije prvi jezik, odnosno djece koja kod kuće govore bajaški jezik.

‘Partnerstvo s obiteljima’ je edukacija koja ima za cilj pridonijeti boljim mogućnostima djece i mladih Roma da se kvalitetno obrazuju i integriraju u društvo u Koprivničko-križevačkoj županiji.

‘Poticajno roditeljstvo’ je edukacija namijenjena budućim voditeljima programa ‘Poticajno roditeljstvo’ (učitelje razredne nastave ) za uspješno provođenje radionica za roditelje i djecu.

Temeljem ovih edukacija stvorit će se uvjeti za uključivanje roditelja, i to ponajviše kroz spomenuti program ‘Poticajno roditeljstvo’. Održat ćemo ukupno 15 radionica za roditelje i djecu, a radionice su namijenjene razvoju partnerstva roditelja i škole, kroz aktivnosti usmjerene na razvoj pred-matematičkih i predčitalačkih vještina djece. Također, radionicama se roditelje usmjerava kako razvijati poticajno kućno okruženje za učenje za njihovo dijete.

U organizaciji drugog partnera, Knjižnice i čitaonice „Fran Galović“ iz Koprivnice, predviđena je provedba programa namijenjenog djeci pod nazivom ‘Uskoči u vlak za bolji svijet’ koji se sastoji od dva dijela:

– Kulturno-edukativne aktivnosti koje uključuju radionice plesa, glazbe, slikanja, pričanja priča, cirkuskih vještina i robotike, i

– Bibliopedagoška aktivnost koja uključuje edukativno-zabavne šetnje po knjižnici.

 

Očekivani rezultati projekta su:

– 30 učitelja i predstavnika lokalne i područne (regionalne) samouprave koji posjeduju razumijevanje dinamike stvaranja i utjecaja stereotipa i predrasuda spram pripadnika ranjivih skupina, te unaprijeđene kompetencije za promjenu školskog okruženja s ciljem stvaranja jednakih šansi za svako dijete te za rad s djecom koja ne govore hrvatski jezik kod kuće.

– Razvijene kompetencije nastavnika i učitelja za razvoj partnerstva s roditeljima te razvijene kompetencije za razvoj partnerstva s roditeljima koji dolaze iz ranjivih grupa (siromašni, oni koji ne govore hrvatski jezik).

– Učitelji educirani za vođenje radionica ‘Poticajno roditeljstvo’ za roditelje i djecu te 15 održanih radionica za roditelje i djecu.

– Realiziran Program ‘Uskoči u vlak za bolji svijet’ u Knjižnici i čitaonici „Fran Galović“ Koprivnica u vidu 12 radionica i 12 edukativno-zabavnih šetnji po knjižnici.

 

Projekt ‘(O)DRŽI KORAK: Obrazovanjem romske djece i mladih do održivog razvoja zajednice’ sufinanciran je sredstvima Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u okviru Poziva ‘Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održiv razvoj za unapređenje ekonomske i socijalne kohezije’.

Nositelj projekta je Udruga Roma ‘Korak po korak’, a partneri na projektu su osnovna škola Frana Koncelaka iz Drnja i osnovna škola Antuna Nemčića Gostovinskoga iz Koprivnice, Pučko otvoreno učilište ‘Korak po korak’, Knjižnica i čitaonica Frana Galovića iz Koprivnice te Koprivničko-križevačka županija.

Projekt traje 12 mjeseci, a započeo je 1. ožujka 2019. Ukupna vrijednost projekta iznosi 491.491,87 kn.