REYN (ROMANI EARLY YEARS NETWORK) – CROATIA (IPA 4.1.5.2.02.01.c10)

Admin Projekti

REYN (Romani Early Years Network) je mreža profesionalaca i paraprofesionalaca koji rade s romskom djecom, njihovim obiteljima i zajednicama. REYN djeluje u okviru International Step by Step Associationa (ISSA), a pokrenut je na ISSA-inoj konferenciju u Opatiji 2012. godine s ciljem unapređenja kompetencija praktičara za rad s romskom djecom i obiteljima. Učilište je u partnerstvu s Udrugom za obrazovanje Roma – UZOR i ISSA-om pokrenulo nacionalnu Mrežu podrške romskoj djeci REYN – Hrvatska s ciljem osnaživanja profesionalaca i paraprofesionalaca u obrazovanju koji rade s djecom romske nacionalnosti. Mreža REYN – Hrvatska pokrenuta je kao dvogodišnji IPA projekt (IPA4.1.5.2.02.01.c10) koji je trajao od veljače 2014. do veljače 2016. (ugovorno tijelo: Zaklada za razvoj civilnog društva). Već krajem 2015. REYN-C broji 198 članova.

Projektne aktivnosti:

  • međunarodni studijski posjet članova REYN – Hrvatska u Srbiju
  • kampanja „Vidiš li me? Dikhes lji man? Da li m vez?“
  • tiskanje 4 brošure za odgojno-obrazovne djelatnike i druge profesionalce
  • edukacija ‘Živjeti različitosti’ za članove REYN – Hrvatska
  • edukacija ‘Javno zagovaranje’ REYN – Hrvatska
  • provedba lokalnih zagovaračkih akcija.

Ugovorna vrijednost: 119.372,75 EUR,

IPA4.1.5.2.02.01.c10; 12.541,34

Ugovorno tijelo: Zaklada za razvoj civilnog društva,

Trajanje: 10.2.2014. – 10.2.2016.