‘VIDIŠ LI ME? DIKHES LJI MAN? DA LI M VEZ? – Prema društvu koje potiče razvoj pozitivnog identiteta kod svakog djeteta (OPEN SOCIETY FOUNDATION)

Admin Projekti

Opći cilj ovog projekta jest stvaranje poticajnijeg okruženja za romsku djecu na lokalnoj i društvenoj razini.

Provedene aktivnosti:

  • razvijanje modula i priručnika za učenje osnova bajaškog rumunjskog jezika za odrasle koji rade s djecom Romima
  • edukacija za romske pomagače, buduće voditelje edukacije za osnove bajaškog rumunjskog jezika
  • tečaj osnova bajaškog rumunjskog ‘Buna Zua! Kum ješć?’ u Čakovcu (ukupno 3 tečaja)
  • razvijanje i tisak bajaško-rumunjsko-hrvatskog slikovnog rječnika za djecu i odrasle
  • razvijanje i tisak romani čhib-hrvatskog slikovnog rječnika za djecu i odrasle
  • razvijanje i tisak velikih zidnih materijala za odgojno obrazovne ustanove na bajaškom rumunjskom i romani čhib jeziku
  • jednodnevni skup pod nazivom ‘Uloga romskih pomagača u razvoju identiteta djece Roma’, u Orehovici
  • organizirana godišnja konferencija REYN Hrvatska.