Jaz između Roma i ostalog stanovništva u području zdravlja i zdravstvene zaštite

Admin Istraživanja

Romska populacija je i dalje u izrazito nepovoljnom položaju kada je riječ o stanovanju, obrazovanju te zaposlenju što pridonosi jazu između Roma i ostalog stanovništva u području zdravstvene zaštite. Rezultati istraživanja konzistentno pokazuju kako je zdravlje Roma lošije od zdravlja većinskih skupina ili drugih etničkih manjina. Očekivani životni vijek je niži, a smrtnost dojenčadi veća. Također, manje je vjerojatnost da će pripadnici romske populacije biti pokriveni zdravstvenim osiguranjem ili pak uključeni u preventivnu zdravstvenu zaštitu. Istovremeno, izražena je diskriminacija od strane zdravstvenih djelatnika.

Istraživanje Europskog saveza za javno zdravstvo možete pročitati na sljedećoj poveznici: closing-the-life-expectancy-gap-of-roma-in-europe-study.