Strateški akcijski plan za uključivanje Roma i Putnika (2020.-2025.)

Admin Novosti, Ostale publikacije

Odbor ministara Vijeća Europe usvojio je Strateški akcijski plan za uključivanje Roma i Putnika 2020.-2025. za borbu protiv anticiganizma i diskriminacije i za podupiranje jednakosti.

Ovaj Strateški akcijski plan za uključivanje Roma i Putnika (2020.-2025.) prevodi strateške ciljeve Vijeća Europe koji se odnose na zaštitu i promicanje ljudskih prava, demokracije i vladavine zakona, u okvir politike za socijalnu i interkulturalnu uključenost Roma i Putnika. Plan pruža okvir koji je fleksibilan i prilagodljiv uvjetima specifičnim za svaku državu, a služi kao putokaz i praktičan alat za osmišljavanje, provedbu i prilagođavanje programa i aktivnosti.

Prioritetna područja i glavne aktivnosti Strateškog akcijskog plana za razdoblje 2020.-2025 su:

  • suzbijanje anticiganizma i diskriminacije u njegovim različitim oblicima podizanjem svijesti o standardima i instrumentima organizacije, poticanjem njihove primjene i pružanjem podrške pristupu pravdi;
  • osiguravanje učinkovitog sudjelovanja Roma i Putnika u procesima donošenja odluka;
  • poboljšanje provedbe nacionalnih i lokalnih strategija uključivanja Roma u područjima inkluzivnog obrazovanja i lokalnih politika.

Ciljevi strateškog akcijskog plana su promicanje i zaštita ljudskih prava Roma i Putnika, borba protiv anticiganizma, diskriminacije i poticanje uključenosti u društvo kroz:

  • povećanu participaciju Roma i Putnika u javnom i političkom životu na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini;
  • povećanje kapaciteta lokalnih vlasti za pristup i korištenje nacionalnih i međunarodnih sredstava, posebno EU fondova, za podršku njihovim strategijama za uključivanje Roma;
  • razvoj pravnog instrumenta za sveobuhvatan pristup rješavanju govora mržnje u okviru ljudskih prava;
  • povećanje svijesti šire javnosti o Romima i Putnicima kroz aktivnosti podizanja svijesti;
  • uklanjanje konkretnih prepreka jednakom pristupu kvalitetnom obrazovanju na nacionalnoj i školskoj razini; poboljšanje kapaciteta nastavnika za nošenje s raznolikošću i primjenu inkluzivnih metoda poučavanja;
  • promicanje nastave o povijesti Roma i Putnika i holokausta Roma te njihovo uključivanje u školske kurikulume i udžbenike.

Link: Strateški akcijski plan za uključivanje Roma i Putnika (2020.-2025.)