Primjer dobre prakse: OŠ Hugo Badalić iz Slavonskog Broda s inicijativom pod nazivom ‘Hugina igra’

Admin Novosti, Uzori i primjeri dobre prakse

Osnovna škola Hugo Badalić iz Slavonskog Broda, kao institucionalni član REYN – Hrvatska, primila je financijsku podršku s ciljem osiguravanja boljih prilika za razvoj i učenje djece Roma. Inicijativa s nazivom „Hugina igra“ primjer je takve, dobre prakse.

Cilj inicijative „Hugina igra“ bio je stvaranje višenamjenskog, poticajnog i sigurnog okruženja i opremanje posebnog prostora u školi didaktičkim materijalom i knjigama za rad s učenicima u riziku od školskog neuspjeha među kojima su u djeca romske nacionalne manjine, kako bi im se omogućilo odgojno i obrazovno napredovanje, razvoj emocionalne inteligencije, vještina rješavanja problema, socijalnih i komunikacijskih vještina i prevencija problema u ponašanju.

Uz pomoć doniranih sredstava REYN-Hrvatska, materijalno je prilagođen dio ureda koji psihologinja koristi za rad s učenicima. Prostor je podijeljen na dva dijela uz pomoć zavjesa kako bi se odvojio uredski dio od dijela za rad s učenicima. Prostor je financijama iz projekta opremljen različitim igračkama i didaktičkim materijalom, pričama i slikovnicama te scenskim lutkama. Uz uređenje i opremanje prostora, stručne suradnice socijalna pedagoginja i psihologinja sudjelovale su na Brain Gym edukacijama čija su znanja počele primjenjivati u radu. Kod učenika je uočeno da bolje reagiraju na ovakav prostor u odnosu na rad u klasičnom uredu jer im ovako uređen prostor stvara osjećaj sigurnosti i pruža relaksaciju.

Nakon pripreme prostora, započele su individualne i grupne aktivnosti s učenicima bazirane na spoznajma iz područja terapije igrom. Kod učenika s teškoćama u kontroliranju emocija uočeno je da je uz pomoć igre usvojio vještine kontroliranja neugodnih emocija te je pronašao načine kako se nositi sa frustracijama i mogućim školskim neuspjehom. Učenici sa teškoćama u usvajanju i praćenju školskih pravila bolje su reagirali na učenje kroz igru te je uočeno rjeđe kršenje pravila. Kod učenika 1. razreda sa teškoćama grafomotorike i u usvajanju slova i brojeva uočen je značajan napredak kroz korištenje tehnika Brain Gyma i aktivnosti za razvoj fine motorike. Učenici su rekli da im je takav način rada draži nego klasični i najčešće kažu da im je najdraži dio kada „vježbaju mozak“. I stariji učenici pokazali su veću zainteresiranost za rad i razvoj vještina učenja. Učenje kroz igru pokazalo se korisno i za razvoj suradnje među učenicima te razvoj komunikacijskih vještina. Uočeno je da pojedini učenici značajno lakše komuniciraju i ostvaruju svoje potrebe uz poštivanje potreba drugih. Učenici s inhibiranim ponašanjem ohrabreni su relaksirajućim tjelesnim aktivnostima. Odmah nakon bili su spremniji za suradnju s učenicima i nastavnicima te su rado prvi započinjali komunikaciju. Terapijske priče i slikovnice pokazale su se kao iznimno uspješno sredstvo za rad u područjima jačanja emocionalnih i socijalnih vještina, vještina rješavanja problema te komunikacijskih vještina. Iako materijalna sredstva nisu jamac uspješnijeg načina rada s učenicima, ona mogu biti dobar resurs za poticanje procesa učenja učenika te pružanja podrške.