OŠ Fran Koncelak Drnje prmila je financijsku potporu REYN Hrvatska i provela inicijativu ‘Učenje nije mučenje’

Admin Novosti, Primjeri dobre prakse

Osnovna škola Fran Koncelak Drnje smještena u sjevernom dijelu Koprivničko-križevačke županije, a sastoji se od matične škole i četiri područne škole. Školu pohađa oko 25% učenika romske nacionalne manjine. Većina njih nema mogućnost kvalitetne i adekvatne podrške učenju kod kuće. Pojedini učenici nemaju osnovni pribor potreban za školovanje, a računala su im potpuno nepoznata. Uvjeti u kojima djeca žive onesposobljavaju ih u razvijanju radnih navika, a nemogućnost roditelja da im pruže adekvatnu podršku dodatno otežava nastojanje škole da privuku i zadrže učenike Rome u odgojno obrazovnom procesu što duže. Brojni znanstvenici s područja odgoja i obrazovanja već niz godina nas upozoravaju da kvalitetnih škola i razreda nema bez intenzivne suradnje roditelja i škole. Rezultati njihovih istraživanja pokazuju da je sudjelovanje obitelji u školovanju njihove djece pozitivno povezano s dječjim postignućima. Što su roditelji intenzivnije uključeni u obrazovanje svoje djece, to je taj pozitivan učinak veći. O važnosti suradnje škole i obitelji slažu se i školski djelatnici pa se s pravom brinu kad ta suradnja još uvijek nije na onoj razini koju bismo smatrali zadovoljavajućom.

Škola je prije nekoliko godina bila uključena u projekt (O)drži korak u okviru kojeg se provoio program osnaživanja roditeljskih kompetencija ‘Poticajno roditeljstvo’ Pučkog otvorenog učilišta Korak po korak. Unatoč dobrim rezultatima, program se do sada nije nastavio provoditi u školi zbog nedostatka financijske podrške u kupnji potrebnog materijala za djecu i roditelje.  Zahvaljujući donaciji REYN Hrvatska OŠ Frank Koncelak Drnje započela je inicijativu ‘Učenje nije mučenje’ gdje su ponovo mogli organizirati radionice djece i roditelja.

U područnoj školi Peteranec, učiteljica Valerija Ivković provela je tri radionice s osam učenika i njihovim roditeljima. Radionice su se bazirale na iskustvenom učenju učenika u suradnji s roditeljima, a sadržaj se  bazirao na matematičkim i jezičnim vještinama. Učenici i njihovi roditelji isprobali su pripremljene aktivnosti koje mogu raditi i kod kuće uz pomoć jednostavnih didatktičkih materijala koji su im uvijek dostupni ( štapići, dugmad, češeri, vrećice … ). Djeca su uz pomoć ritmičkih igara, brojalica i sličnih igara uvježbavala i finu motoriku i grafomotoriku, a roditelji su iskazali veliko zadovoljstvo vlastitim doprinosom u procesu zajedničkog učenja s djetetom.

Učiteljica Aleksandra Bračko je provela tri radionice u područnoj školi Sigec okupivši čak 15 učenika od 1 do 4 razreda i njihove roditelje. Radionice su pokrile teme vezane uz motivaciju i organizaciju učenja kod kuće, koncentraciju, strpljenje i usredotočenost tijekom učenja te su rješavali konkretne tipove zadataka poput čitanja s razumjevanjem, pisanje priča, opisivanje fotografija i sl. Roditelji su vrlo rado razmjenjivali iskustva rada s djecom i pokazali su da suradnja s djetetom može uroditi zajedničkim zadovoljstvom.

Matična škola se kao i svaka područna, oključila u projekt na način da su učiteljice iskazale koje su potrebe djece i roditelja u školi te su osmislile program provedbe aktivnosti odnosno radionica za djecu i roditelje te su bile uključene u provedbu. U matičnoj školi učiteljice Blažica Lenardić i Stjepana Kadić održale su dvije radionice s učenicima od prvog do četvrtog razreda. Većina učenika su pripadnici romske nacionalne manjine ali uključeni su i svi ostali učenici koji su pokazali interes. Radionice su provele u informatičkoj učionici gdje su učenike upoznale s osnovama rada na računalu, pretraživanjem portala e-lektire, a zatim i u knjižnici gdje su razgovarali o razlikama knjige u fizičkom, papirnatom obliku i one na e-portalu. Učenici su se složili da im je, za sada, draža knjiga s koricama u rukama.

Osigurana financijska sredstva omogućila su kupovinu prijenosnog računala koje je sada uvijek dostupno učenicima, a nalazi se u školskoj knjižnici. Na taj način djeci je omogućeno izrađivanje digitalnih sadržaja, istraživanje podataka potrebnih za školske radove i pretraživanje online literature. Također, dio iznosa utrošen je na organizaciju šest radionica u matičnoj i područnim školama.

Učenici i njihovi roditelji pokazali su zadovoljstvo provedenim radionicama, a osnovna škola Fran Koncelak Drnje podijelila je i fotografije kako bismo mogli „osjetiti“ barem dio atmosfere s radionica.

Provedenom inicijativom OŠ Fran Koncelak Drnje doprinijela je stvaranju jednakih šansi i mogućnosti za svu djecu stavljajući na raspolaganje računalo koje mogu koristiti, a radionice s djecom i roditeljima doprinijele su stvaranju veze škole i djetetovog doma.