RADIONICE ZA RODITELJE ‘POTICAJNO RODITELJSTVO’ I EDUKACIJA ZA FACILITATORE RADIONICE U MEĐIMURJU

Admin Edukacije, Novosti

U okviru programa ‘Faza III: Testiranje jamstva za svako dijete’ koji je financiran od strane Europske unije, a u kojem Pučko otvoreno učilište ‘Korak po korak’ sudjeluje kao jedan od implementacijskih partnera Ureda UNICEF-a za Hrvatsku u Orehovici je provedena edukacija za facilitatore radionica za roditelje “Poticajno roditeljstvo”.

Edukacija je okupila djelatnike OŠ dr. Ivana Novaka Macinec, OŠ Kuršanec, OŠ Podturen, OŠ Tomaša Goričanca (PŠ Držimurec Strelec) te OŠ Orehovica koji su kroz niz interaktivnih aktivnosti stekli znanja i vještine važne za pripremu i izvedbu radionica za roditelje ‘Poticajno roditeljstvo’. Također, edukacijom se facilitatore nastojalo osnažiti komunikacijskim vještinama važnim za ostvarivanje suradnje s roditeljima te vještinama facilitiranja koje su ključne za aktivno učenje sudionika i stvaranje uključivog okruženja tijekom radionica za sve roditelje, bez obzira na njihova prethodna iskustva ili podrijetlo.

Facilitatori su nakon edukacije unutar svojih ustanova započeli sa provedbom radionica za roditelje kojima je cilj olakšati polazak djece u osnovnu školu kroz osnaživanje roditelja za pružanje podrške njihovoj djeci u razvoju predčitačkih i predmatematičkih vještina, odgoju djece i sudjelovanje u daljnjem školovanju. Uz to, cilj je pružiti podršku roditeljima u stvaranju djelotvornijeg okruženja za učenje kod kuće, pogotovo za one obitelji čija djeca ne pohađaju predškolske ustanove ili pohađaju kraće predškolske programe. Radni materijali, slikovnice, potrošli materijali te osvježenja za vrijeme edukacije osigurani su za svih 5 lokacija na kojima se radionice provode.

Dosad je ukupno na svih 5 lokacija provedeno 47 radionica na kojima je zabilježeno 304 posjeta roditelja i 232 posjeta djece. Dio atmosfere na radionicama pogledajte u fotogaleriji: