Marijana Sabo – REYN Uzor

Admin Uzori dobre prakse

REYN Ambasadori

Marijana Sabo ovogodišnja je dobitnica priznanja REYN Ambasador. Marijana cijeli svoj radni vijek radi s romskom djecom kao odgajateljica u Dječjem vrtiću Cipelica u Čakovcu. Marijana je Korakova praktičarka i entuzijastična REYN aktivistkinja. Za Liječnike svijeta služi romskoj djeci u njihovim naseljima i zajednicama, osiguravajući intersektorsku suradnju usluga u zdravstvu, ranoj intervenciji i rehabilitaciji, odgoju i obrazovanju, socijalno zaštiti i dr. Marijana nema radnog vremena, a njen volonterski rad nastavlja gdje prestaje njen profesionalni. Marijana je pokazala kako posvećenost i profesionalizam nisu samo inspirativni već i uspješni na putu ka uključivom i kvalitetnom obrazovanju i pravednijem društvu za svu djecu.

Priznanja se dodjeljuju unutar projekta Inkluzija i ravnopravnost za romsku djecu i njihove obitelji kojom REYN inicijativa želi osnažiti i podržati svoje članice kao inovativne, kompetentne i utjecajne (para)profesionalace i institucije u njihovom radu s romskom djecom. Jedan od prioriteta projekta je unaprijediti pristup, kvalitetu i uključivost odgojno obrazovnih usluga kroz prepoznavanje izuzetnih i uspješnih primjera kvalitetne i inkluzivne prakse i profesionalizaciju Roma u zanimanjima važnima za romsku djecu. REYN uzori prepoznati su romski ili drugi profesionalci koji u svom radu koriste svoju profesionalnu i osobnu reputaciju da značajno unaprjeđuju uvjete za romsku djecu i/ili svojim primjerom i postignućima potiču na veće uključivanje Roma među stručnjake i profesionalce. Prepoznavanjem uzora i dodjelom priznanja REYN Ambasadori pojedincima i ustanovama koje pomiču granice u brizi za romsku djecu ili su uzor za buduće romske profesionalce, REYN inicijativa želi pokazati kako je kvalitetno obrazovanje za svu djecu moguće.