Natalija Sklepić – REYN Uzor

Admin Uzori dobre prakse

REYN Ambasadori

Natalija Sklepić ovogodišnja je dobitnica priznanja REYN Ambasador. Natalija je vrlo vjerojatno prva romska učiteljica, sigurno je kompetentna učiteljica, Korakova praktičarka i romska aktivistkinja. Radila je u nizu škola u Međimurju, a trenutačno radi u OŠ Podturen i OŠ Orehovica gdje predaje Jezik i kulturu romske nacionalne manjine. Sudjelovala je i u izradi kurikuluma za obrazovanje djece pripadnika romske nacionalne manjine. Provodi tečaj bajaškog rumunjskog jezika za praktičare koji u Međimurju rade s romskom djecom i njihovim obiteljima. Unatoč višestrukim preprekama u završetku formalnog obrazovanja i pronalasku zaposlenja, Natalija pokazuje koliko su romski profesionalci u sustavu odgoja, obrazovanja i skrbi za romsku djecu potreban kotač promjene i jamac uspjeha u osiguravanju inkluzivnog obrazovanja. Njen uspjeh kao i kvaliteta i posvećenost njenog rada s romskom djecom razlog su zašto je ona naš REYN ambassador.

Priznanja se dodjeljuju unutar projekta Inkluzija i ravnopravnost za romsku djecu i njihove obitelji kojom REYN inicijativa želi osnažiti i podržati svoje članice kao inovativne, kompetentne i utjecajne (para)profesionalace i institucije u njihovom radu s romskom djecom. Jedan od prioriteta projekta je unaprijediti pristup, kvalitetu i uključivost odgojno obrazovnih usluga kroz prepoznavanje izuzetnih i uspješnih primjera kvalitetne i inkluzivne prakse i profesionalizaciju Roma u zanimanjima važnima za romsku djecu. REYN uzori prepoznati su romski ili drugi profesionalci koji u svom radu koriste svoju profesionalnu i osobnu reputaciju da značajno unaprjeđuju uvjete za romsku djecu i/ili svojim primjerom i postignućima potiču na veće uključivanje Roma među stručnjake i profesionalce. Prepoznavanjem uzora i dodjelom priznanja REYN Ambasadori pojedincima i ustanovama koje pomiču granice u brizi za romsku djecu ili su uzor za buduće romske profesionalce, REYN inicijativa želi pokazati kako je kvalitetno obrazovanje za svu djecu moguće.