Zaključci konferencije članstva REYN mreže Hrvatske održane 16. prosinca 2022. g.

Admin Novosti

KONFERENCIJA REYN Mreže Hrvatska

Inkluzija i obrazovanje za romsku djecu: Naših prvih 10 godina

Zaključci konferencije članstva REYN mreže Hrvatske održane 16. prosinca 2022. g. na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, odsjek u Čakovcu

REYN Mreža Hrvatske (kao inicijativa koju vodi POU Korak po korak)  mreža je koja okuplja preko 400 institucija i pojedinaca koji svojim radom i zalaganjem pružaju podršku romskoj djeci i njihovim obiteljima u ostvarivanju prava na jednake šanse i usluge ključne za njihov razvoj, zdravlje odgoj i obrazovanje. Nakon nekoliko pandemijskih godina, REYN Mreža okupila je na konferenciji u Čakovcu preko 70 svojih članova i prijatelja te proslavila 10 g. od osnutka inicijative od strane Međunarodne Korak po korak asocijacije (ISSA).
 

Otvaranje konferencije i uvodna obraćanja

Posebno nam je drago što su, osim naših članova za koje je konferencija prvenstveno bila namijenjena, konferenciji nazočili i uvodno pozdravili predstavnici Ureda za ljudska prava i nacionalne manjine (g. Aleksa Đokić), Ministarstva znanosti i obrazovanja (g. Nandor Čapo i gđa Ana Kešina), Međimurske županije (gđa Maja Odričić Mikulić), Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske (g. Elvis Kralj) i Sisačko-moslavačke županije (g. Stanoje Nikolić), predstavnici centara za socijalnu skrb i raznih društava profesionalaca. Naši prijatelji u institucijama vlasti i uprave ključni su partneri REYNa. S nama su bili i predstavnici međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija poput UNICEFa, ISSAe i Medecins du Monde te hrvatskih organizacija civilnog društva poput SRRH ‘Kali Sara’, Ambidekster Klub, MURID, Udruga za obrazovanje Roma ‘Uzor’ Orehovica i drugi prijatelji.

Plenarna  izlaganja: Mapiranje terena

Aljoša Rudaš, iz Međunarodne Korak po korak asocijacije (ISSA), izložio je kako je prije 10 godina osnovana međunarodna REYN inicijativa koja danas broji preko 10.000 članova u Europi i aktivno zagovara da romska djeca postanu i ostanu u fokusu međunarodnih i EU politika.

dr. sc. Marina Matešić, POU Korak po korak, REYN Hrvatska, predstavila je osnovne vrijednosti, ciljeve i glavne aktivnosti REYN mreže te istraživanje Istraživanje o ranom djetinjstvu koje je provedeno unutar međunarodnog projekta Inkluzija i obrazovanje za romsku djecu. Rezultati istraživanja do sada objavljeni za Hrvatsku mogu se pronaći ovdje.

Nandor Čapo, ravnatelj uprave za nacionalne manjine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održao je izlaganje Obrazovanje Roma u Republici Hrvatskoj u kojem je predstavio najnovije planove u obrazovnim strategijama s fokusom na romsku djecu u ranom djetinjstvu i predškolskom sustavu (plan obuhvata sve djece institucijama predškolskog sustava od 3 g. starosti i fokus na podršku romskim zajednicama prilikom uključivanja djece u predškolske programe).

Andrea Krznar, UNICEF, predstavila je velika ostvarenja u projektu Faza III Testiranje Jamstva za svako dijete u Međimurskoj županiji poput izgrađenih resursnih centara, otvorenih Centara igre i održanih radionica sa roditeljima, praktičarima u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju te drugih stručnjaka u sustavu.

Plenarna rasprava 1.: Tko smo? Izazovi inkluzivnog odgojno obrazovnog vodstva okupila je ravnatelje i romske pomagače osnovnih škola (Tomaša Goričanca u Maloj Subotici, u Orehovici, Hugo Badalić u Slavonskom Brodu, u Podtureun i Pribislavcu) kako bi raspravili koji su to primjeri uspjeha u gradnji inkluzije i kvalitetnoga obrazovanja za svu djecu. Neki od primjera uspješne prakse su inkluzivna školska klima, preuzimanje inicijative škole kao vodstva u zajednici, bliska suradnja s udruga i aktivistima u romskoj zajednici, uspostavljena intersektorska suradnja s drugim institucijama poput srednjih škola, pučkih učilišta i visokih učilišta, centara za socijalnu skrb, organizacija civilnog društva koje organiziraju kvalitetne edukacije. Naglašeno je i kako je podrška lokalne i državne uprave ključna u osiguravanju uvjeta za inkluzivnu školu i intersektorsku suradnju. Sesija je završena najavom škola koje su proglašene REYN Ambasadorima i obilaskom plakata REYN članica).

Planovi: nastaviti s praksom objave i objedinjavanja primjera uspješnih politika i praksi u školama i vrtićima te nominacijama i dodjelom priznanja REYN Ambasador institucija u ranom, predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju, više koristiti uspješne škole i vrtiće u edukacijskim programima REYN mreže, ponuditi edukacije iz stvaranja inkluzivne školske kulture i inkluzivnog vodstva, intenzivnije zagovarati za bolju međusektorsku suradnju, posebice gdje ona nije ostvarena, proširiti aktivnosti mreže u Slavoniji, Zagrebu i Primorju.

Plenarna rasprava 2.: Što trebamo? Resursi za inkluzivno i kvalitetno obrazovanje: Jezik, kultura i medijacija okupila je stručnjake koji dugi niz godina grade resurse za obrazovanje, odgoj i kulturni razvoj romske djece i njihovih zajednica ali i svih drugih koji o romskoj kulturi u Međimurju žele naučiti više. To su našu uvaženi članovi: dr. sc. Petar Radosavljević, Natalija Sklepić, Elvis Kralji i Dijana Petran,  kojima je REYN Hrvatska dodijelio i priznanja za izuzetan doprinos (pojedincima ili institucijama u kojima rade). Poseban fokus rasprave bio je na napretku koji djeca postižu zahvaljujući inkluzivnoj školskoj kulturi ali i konkretno nastavnim sadržajima o jeziku i kulturi Roma kao dijelu obrazovnog sadržaja (predmet Jezik i kultura Roma – model C, slikovni rječnici i drugi sadržaji u knjižnicama na bajaškom-rumunjskom jeziku, priručnik, kurikulum i rječnik za dopunsku nastava hrvatskog jezika i dvojezičnost, utjecaj na razvoj i suradnju sa zajednicom putem romskih pomagača i drugo).

Planovi: objediniti postojeće resurse za inkluzivno obrazovanje i višejezičnost putem digitalne knjižnice, digitalizirati tečaj bajaškog jezika unutar UNICEFovog projekta, nastaviti raditi na profesionalizaciji i podršci romskim pomagačima i drugim praktičarima koji rade s romskom djecom i njihovim obiteljima.

 

Plenarna rasprava 3.Profesionalizacija Roma, inicijalno obrazovanje i kontinuirani profesionalni razvoj profesionalaca u odgoju i obrazovanju okupila je izuzetne primjere uspješnih javnih politika i hrabrih odluka visokih učilišta i organizacija civilnog društva koje rade na profesionalizaciji Roma u zanimanjima u skrbi, odgoju i obrazovanju i podršci praktičarima na terenu, poput: odluke Zdravstvenog veleučilišta da izravno upisuje po jednog pripadnika romske nacionalne manjine na svaki od svojih programa (kako je predstavio dr. sc. Aleksandar Racz) ili pak primjera Sveučilišta u Rijeci koje je uvelo sustav priznavanja prethodnog ne/informalnog učenja kako bi paraprofesionalce upisivalo na studijske programe viših godina i pomogla im u stjecanju visokoobrazovne kvalifikacije (nažalost predstavnici Sveučilišta bili su spriječeni doći).  Saša Puzić, iz Instituta za društvena istraživanja predstavio je istraživanje o preprekama koje romski studenti imaju prilikom završetka studije koje treba ozbiljno uzeti u obzir (kako MZO tako i ponajviše sama visoka učilišta, žele li pomoći studentima da imaju jednake šanse završiti studijski program). dr. sc. Goran Lapat i studenti Učiteljskog fakulteta u Čakovcu predstavili su važnost inkluzije u njihovim studijskim programima te praksu koju studenti odrađuju u Centrima igre u Međimurju, a Bojana Gotlin, dugogodišnja Korakova edukatorica i ravnateljica POU Korak po korak sažela je važnost edukacija za inkluziju i pedagošku kvalitetu rada s djecom koja su marginalizirana unutar kontinuiranog profesionalnog razvoja praktičara.

Planovi: izraditi preporuke za donositelje politika (ministarstva i agencije zadužene za inicijalno obrazovanje praktičara koji rade s romskom djecom kao i za profesionalno usavršavanje) i visoka učilišta u kojima će se prikazati načini i pravni okvir poticajnih mjera upisa Roma u programe za zanimanja u skrbi, odgoju i obrazovanju, podrška koju studenti iz višestruko marginaliziranog podrijetla trebaju u sustavu visokog obrazovanja te primjeri uključivanja obrazovanja za inkluziju u studijske programe odnosno programe kontinuiranog profesionalnog usavršavanja.

Strateško planiranje REYN Mreže Hrvatske

REYN članovi imali su priliku rezimirati svoja očekivanja od REYN mreže u budućnosti a neki učestaliji prijedlozi za budući fokus REYN-a su:

·       proširiti aktivnosti u Slavoniji i drugih područjima gdje REYN može doprinijeti

·       objediniti i digitalizirati edukacije i jezične i druge obrazovne materijale

·       povećati aktivnosti s roditeljima i romskom zajednicom

·       zalaganje za intersektorsku suradnju

·       podrška praktičarima koji rade u stresnim uvjetima u pogledu mentalnog zdravlja

Predstavljanje REYN Ambasadora

Za kraj konferencije predstavljeni su REYN Ambasadori za svoj pojedinačni ili institucionalni doprinos ostvarivanju REYN ciljeva: podršci romskoj djeci, zagovaračkom radu i profesionalizaciji Roma u zanimanjima u odgoju i obrazovanju. Kratki video prikazi o REYN Ambasadorima mogu se pogledati na mrežnim stranicama REYN mreže: https://reyn-hrvatska.net/index.php/category/primjeri-dobre-prakse/ 

 

Kontakti:

REYN Mreža podrške romskoj djeci: reyn@korakpokorak.hr

Ravnateljica Bojana Gotlin: bojana@korakpokorak.hr

Programska direktorica Marina Matešić: marina@korakpokorak.hr

https://reyn-hrvatska.net

https://www.korakpokorak.hr/

Adresa: ILICA 73, 10 000 ZAGREB, CROATIA

Tel: +385 (01) 4854 935