Inkluzija i jednakost za romsku djecu i obitelji (Zaklada ‘Otvoreno društvo’)

Admin Projekti

U rujnu 2020. godine započeo je sveobuhvatni REYN projekt (Međunarodne ‘Korak po korak’ udruge, uz sve njene nacionalne članice REYN mreže) kojim se radilo na:

• jačanju i održivosti međunarodne REYN inicijative i zajednice te osnaživanju svake nacionalne REYN organizacije

• poboljšanju inkluzivnosti i integracije usluga namijenjenih djeci u ranom djetinjstvu

• profesionalizaciji Roma i povećanju zastupljenosti Roma u sustavu odgoja i obrazovanja.

Kroz projekt u Hrvatskoj organizirali smo dvije nacionalne konferencije (jednu online 2021. i jednu završnu uživo 2022. na Učiteljskom fakultetu u Čakovcu za preko 70 članova REYN-a i drugih praktičara, stručnjaka, znanstvenika i donositelja odluka), zagovarali promjene na razini javnih politika, proveli nacionalno istraživanje (i objavili rezultate unutar međunarodnog istraživačkog REYN projekta EUROMACHILDREN2022), objavili 9 newslettera i 39 članka za međunarodni i nacionalni REYN web i REYN Facebook, proglasili 6 REYN ambasadora kao uzora za kvalitetnu podršku romskoj djeci i promicanje Roma kao stručnjaka te o njima snimili videa, proveli mini-projekt izrade bajaških, ludarskih i munćanskih obrazovnih resursa (slikovni ludarsko/munčansko-hrvatski rječnik Kum Ješć? Će Fać?,  plakat ludarsko/munćansko-hrvatske slikovne abecede i plakat bajaške slikovne abedece, kartice aktivnosti za rad s djecom). Osim na jačanju aktivnosti u Slavoniji, Baranji i Baniji, stekli smo nove prijatelje i partnere u Zagrebu i Rijeci te pokrenuli nove planove s REYN postojećim i budućim članovima i prijateljima.

Trajanje: 1. rujna 2020. – 1. travnja 2023.