INVAC projekt – prilika za usavršavanje paraprofesionalaca u odgoju i obrazovanju djece ranjivih skupina

Admin Novosti

S veseljem dijelimo da smo 01. rujna 2023. godine službeno započeli s projektom ‘INVAC: Inicijalno i kontinuirano usavršavanje paraprofesionalaca u odgoju i obrazovanju djece ranjivih skupina’ koji koordinira ‘POU Korak po korak’ u suradnji s partnerima, neprofitnom organizacijom ‘Škola Dokoran‘ i Međunarodnom udrugom ‘Korak po korak‘ (International Step by Step Association – ISSA).

Očekuje nas rad na području profesionalnog usavršavanja romskih paraprofesionalaca, koji su nažalost često podcijenjeni i rijetko profesionalno podržani. Ovaj projekt ima za cilj kvalitetniju podršku romskim (para)profesionalcima kako bi oni mogli kvalitetno podržati romsku djecu te jednakost i kvalitetu obrazovanja za svu djecu općenito.

Između ostalog, cilj nam je razviti strategije za zapošljavanje, selekciju, obuku i kontinuirani profesionalni razvoj spomenute skupine te smjernice koje bi pomogle uspostavljanju politika usmjerenih na profesionalizaciju Roma zaposlenih u odgojno-obrazovnom sustavu.

Više o načinima na koje ćemo to postići možete pročitati u objavi o projektu!